‘lijf-time’ (Ned – <Eng) (de (m);-en) 1 coaching gericht op het accepteren, begrijpen en voelen van jezelf en je lijf; 2 zoektocht naar een duurzame levensstijl; 3 effectief omgaan met passies, emoties en gedachten; 4 (de) tijd om te leven; 5 song titel 'Now I have the time of my life'

Lijftime » Training » Competentiegericht

Competentiegericht

Er zijn twee aspecten van grote invloed op het succes van een training:

  • de deelnemer als uitgangspunt nemen van de onderwijsactiviteiten;
  • het bieden van ruimte voor competentieontwikkeling in relatie tot de doelen van de organisatie.

Het ontwerpproces

Deze randvoorwaarden vormen het kader voor het verdere trainingsontwerp. De volgende stap is het formuleren van gewenste en realistische trainingsdoelen met de opdrachtgever. Dit is een zorgvuldig en cruciaal moment in het ontwikkelproces. Dit vormt als het ware de kapstok waaraan alle trainingsactiviteiten gehangen zal worden. Lijftime heeft een toolkit met daarin de keuze uit honderden werkvormen om zo het juiste leerarrangement samen te stellen.

Communicatie met de deelnemers

De gekozen aanpak vereist voorafgaand aan de training duidelijke communicatie met de deelnemers. Waarom een training en wat wordt er verwacht? Hierdoor wordt de betrokkenheid van de deelnemers en het nemen van verantwoordelijkheid in beweging gezet. Door alle handelingen vanuit deze benadering te verrichten verkrijgt de opdrachtgever geloofwaardigheid en de inzet van de deelnemers. Lijftime ondersteunt de relatie tussen opdrachtgever en de deelnemers in de training door feedback te geven en samen te reflecteren op de situaties die zich voordoen.

Maak een afspraak voor een volledig beeld van de mogelijkheden van Lijftime training.